You cannot see this page without javascript.

조회 수 : 1852
2007.08.24 (11:06:14)
                  대한예수교장로회총회신학


문서번호 : 2007-6                                                     2007.   8.       24
수    신 : 수신처 참조
제    목 : 3학기 개강예배  
  총회신학대구캠퍼스 2007년 3학기 개강예배를 아래와 같이 드립니다.


 


1. 일시  : 2007, 9. 3(월) 10:00
2. 장소 :  중구 동인동1가  학교 예배실


3. 예배순서


    순서지 참조. 끝.            


 


 


 


 


  


                                                    총회신학 학장


                                                                                                                                                 


* 담당자 :  김명순           결재 : 학장


  우 701-802 대구광역시 중구 동인동1가 367-3  / http://chongshin.us


  전화 (053) 982-6008 / FAX (053) 983-6009 / E-mail  na1004@hanmail.net/공개


 

http://dgcs.kr/xe/60976 (*.224.146.193)
번호 제목 닉네임 조회 등록일
44 졸업식 및 사은회
관리자
1964 2008-01-17
43 졸업사진촬영
관리자
1790 2008-01-17
42 2007년 동계특강실시
관리자
1727 2007-11-17
41 강도사인허식 및 전도사합격증 수여 파일
대구중앙노회
2076 2007-11-09
40 대구총회신학교 신재철교수님 한상동 강좌에 참석 파일
관리자
1595 2007-10-17
Selected 대구캠퍼스 3학기 개강예배
학장
1852 2007-08-24
38 수학여행일정안내 파일
관리자
1380 2007-08-21
37 학교이전
관리자
1487 2007-07-28
36 하계특강실시(07.8.10)
대구캠퍼스
1557 2007-07-14
35 대구총회신학교 춘계야외예배 및 성막체험 공고
관리자
1650 2007-06-08
34 제이씨메가라이프 회장 박종규장로님 특강 [2]
관리자
1428 2007-05-21
33 강철원교수님 성경특강
관리자
1154 2007-05-10
32 2007년1학기 개강예배 및 신입생오리엔테이쎤
관리자
1236 2007-02-22
31 졸업식장 운행 차량
관리자
1157 2007-02-12
30 사은회를 마치고
관리자
928 2007-02-10
Tag List
XE Login